Algemene voorwaarden verhuring van oldtimers zonder bestuurder

1-      De Huurder / bestuurder dient  ten minste  24 jaar en 4 jaar in het bezit zijnde van een rijbewijs.

2-      De huurder/bestuurder mag ook nooit werden geweigerd door een verzekeringsmaatschappij.

3-      Onze wagens worden in een perfecte staat aan onze klanten aangeboden daarom vragen wij ook aan onze klanten om onze wagen met het nodige respect te behandelen.

4-      Uw rijgedrag aan te passen volgens de weersomstandigheden en de wegcode te respecteren.

5-      Alle boetes en verkeersovertredingen vallen ten laste van de bestuurder.

6-      Gezien het gaat over verhuring van oldtimer willen wij er op wijzen dat de tijdspanne van verhuring enkel geld tijdens de dag    (Dagverhuring geen 24 uren verhuringen).

7-      De oldtimers ( wagens)  mogen dan ook niet na zonsondergang op de openbare weg gebruikt en/of achtergelaten worden.

8-      Alle beschadigingen veroorzaakt en welke voortvloeiend door verkeerdelijk en roekeloos gebruik vallen ten laste van de huurder waardoor eveneens de waarborg zal worden ingehouden, de kosten hoger zijn dan de waarborg vallen eveneens ten laste van de huurder.

9-      Abnormale slijtage aan banden worden eveneens in rekening gebracht en vallen volledig ten laste van de huurder.

10-   Hiermede wensen wij onze klanten er op te wijzen dat de waarborg GEEN omnium  verzekering is nog dekt.

11-   Voor een volledige omnium verzekering dient men een bijkomende premie en  waarborg   betaald te worden  waardoor een volledige omnium wordt gedekt.

12-   Wanneer de schade aan de wagen hoger is dan het betaalde bedrag van de waarborg zal verschil aan de klant/ huurder worden teruggevorderd.

13-   Tevens wensen wij onze klanten/ bestuurders er op te wijzen dat sommige van onze wagens voorzien zijn van een systeem waarbij wij dag, uur, plaats,snelheid kunnen natrekken.

14-   Alle betalingen dienen contant betaald te worden bij afhaling en of levering. 

15-   De huurder neemt het voertuig in gereinigde toestand met volle brandstoftank in ontvangst en dient het wagentje in deze en gereinigde  toestand terug te brengen.

16-   Waarborg:  Deze kan nooit hetzij volledig en/of gedeeltelijk deel uitmaken van het te betalen bedrag en word steeds bij afhaling en/of levering mede in ontvangst genomen door een verantwoordelijke  van het verhuurbedrijf.

17-   Tevens wensen wij er onze klanten op te wijzen dat Oldtimers  geen servostuur  hebben en niet voorzien zijn van rembekrachtigingen,  sportief  rijgedrag  is  dan  ook  ten  stelligste  af te  raden

 

 

Het zijn immers oldtimers

 

Bijkomende voorwaarden betreffende Cabrio's

 

A-     Het is verboden al rijdend de kap te openen en te sluiten.

B-      Het is verboden de kap als zitting te gebruiken.

 

 

 

Verdere richtlijnen eigen aan het gehuurd voertuig en gebruik worden u verteld tijdens de afhaling.